Integritetspolicy

Hevari Oy kund- och marknadsföringsregister
Hevari Oy lagrar och behandlar personuppgifter i enlighet med EU:s GDPR och gällande
personuppgiftslag (523/1999).
Vi kan komma att ändra denna sekretesspolicy då och då genom att publicera en ny version online. Det
är därför vi rekommenderar att du läser vår integritetspolicy regelbundet.
Slutdatum: 26 mars 2018
Uppdaterad: 3 maj 2022

1. Styrenheten
- Hevari Oy
- Företags-ID: 1532770-0
- Adress: Vuohkalliontie 2, 18200 Heinola
- Telefon: +35837141111

2. Ansvarig för registreringsärenden
- Ari Kiikonen, VD och koncernchef - E-post: info@hevari.fi

3. Syftet med personuppgifter
Vi behandlar personuppgifter i samband med kundrelationer eller andra väsentliga kopplingar för
hantering, analys och marknadsföring. Utlämnande av information till partners är endast för ändamål
som stödjer registrets affärsidé.
Vår verksamhet är baserad på legitim verksamhet, så vi följer också EU:s lagar om lagring av
personuppgifter - kort sagt, här är de sex punkterna:
– De uppgifter vi lagrar om personen är lagliga, rimliga och transparenta i behandlingshänseende. Det
betyder att du kan komma åt din information när som helst.
– Information har en ändamålsbegränsning – till exempel är informationen vi samlar in om individer
endast föremål för ett specifikt syfte. Vi kommer inte att lämna ut din information till tredje part om det
inte finns en vederbörlig anledning att göra det.
- Vi begränsar lagringen av data - uppgifterna har en definierad livslängd, varefter de antingen
automatiskt eller rutinmässigt raderas, om det inte finns ett juridiskt skäl för lagring
– Vi lagrar intakt och pålitlig data, till exempel säkerhetskopierad genom säkerhetskopior

Vi samlar in och lagrar information om potentiella nya kunder baserat på kundrelationer eller affärer.
Insamlingen av data från nya potentiella kunder baseras på affärsverksamhet och vi samlar in
uppgifterna själva
4. Registrets informationsinnehåll - För-och efternamn - Titel - Kontaktinformation (som företagsnamn,
kontaktinformation etc.) - Annan textinformation relaterad till kundrelationen - Marknadsföringstillstånd
eller förbud - IP-adressinformation eller annan identifierare - Information som samlas in genom cookies -
Information som samlas in från sociala mediekanaler Vi lagrar en minsta mängd information relaterad till

en kundrelation, som vanligtvis inkluderar en persons unika namn, företag och kontaktinformation som e-
post och telefonnummer.

5. Informationskällor
- Nätbutiker hevari.fi,hevari.eu, hevari.se - Google Analytics - Sociala medier (t.ex.
Facebook, Instagram) - Telefon och kundservice.

6. Utlämnande och överföring av information
Uppgifterna kan, efter den personuppgiftsansvariges gottfinnande, lämnas ut till våra partners inom de
gränser som tillåts och krävs enligt tillämplig lag, såvida inte den registrerade har vägrat att lämna ut
uppgifterna. Utlämnande av information till partners är endast för ändamål som stödjer registrets
affärsidé.
Vi lämnar ut personuppgifter i begränsad omfattning till andra parter – i praktiken betyder det följande:
– Vi använder verktyg för e-postmarknadsföring. Endast namn, företag och mailadress lagras i dessa.
– Vi använder ERP-systemet för att hantera kundrelationer, där vi lagrar t.ex. varav: personens namn,
kontaktuppgifter och funktioner relaterade till kundrelationen.
–Vi erbjuder betaltjänster i samarbete med Klarna och Swish. Vi förser Klarna och Swish med den
information som krävs av betaltjänsten i en säker anslutning. Klarna och Swish ansvarar för korrekt
behandling av personuppgifter.
– De företag som ansvarar för att transportera varorna får nödvändig kundinformation från oss
Vissa av de tjänster vi använder fungerar utanför EU:s medlemsstaters eller Europeiska ekonomiska
samarbetsområdets territorium. Överföringen av data följer personuppgiftslagstiftningens krav och vi
distribuerar data till dessa tjänster i enlighet med principen om att minimera och minska risker. Vi
använder företag som har anslutit sig till Privacy Shield-systemet.

7. Registerskydd
Uppgifterna i registret, som behandlas elektroniskt, är skyddade av brandväggar, lösenord och andra
allmänt vedertagna tekniska medel inom informationssäkerhetsbranschen. Manuellt underhållet material
finns i lokaler som är spärrade från obehörig åtkomst.
Endast identifierade anställda hos den registeransvarige och de företag som agerar för dennes räkning
och för dennes räkning ska ha tillgång till uppgifterna i registret.

© 2022 Hevari Oy. Alla rättigheter förbehållna.